Kadınların en korkulu rüyası

Akdeniz Manşet Haber Sitesinde 18.12.2016 tarihinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Abdulaziz Akkaya’nın Gazeteci Esra Altunkes ile yaptığı Roportajı yayınlandı.

Kadınların en korkulu rüyası

Rahim Ağzı Kanseri’ni oluşturan HPV virüsü her yıl 6.2 milyon insana bulaşıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr.  Abdulaziz Akkaya, en sık görülen kanserler arasında 10’uncu sırada yeralan rahim ağzı kanserleri hakkında dikkat çekici uyarılarda bulundu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdulaziz Akkaya, tüm dünyada kadınların kabusu haline gelen rahim ağzı kanserlerinin kadın sağlığını tehdit eden unsurların başında geldiğini söyledi. Kansere neden olan genital siğillerin, HPV virüsü enfeksiyonunun hem kadında hem de erkekte daha sıklıkla genital bölgede, makat etrafında ve nadiren de ağızda oluşabileceğine dikkat çeken Akkaya, “Mutlaka ciddiye alınmalıdır. Bu siğiller veya diğer adı ile kondilom yapıları Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu sonucu oluşan karnabahar görünümünde, bazen tek, bazen çok sayıda, bazen toplu iğne başı kadar ufak, bazen de 4 cm çapına (ender durumlarda çok büyük çaplı) erişebilen ağrısız kitleler ve oluşumlardır. HPV virüsü her yıl 6.2 milyon insana bulaşmaktadır. HPV’nin kadın nüfusta her ne kadar bazı önemli hastalıklara sebep olduğu bilinmekte ise de erkeklerde de hastalıklara neden olmakta veya kadınlara bulaştırılmaktadır” dedi. Op. Dr. Akkaya ile kadınların korkulu rüyası rahim ağzı kanserlerini konuştuk..

*Rahim ağzı kanserleri ile ilgili neler söyleyeceksiniz?

* HPV ya da diğer adı ile Genital Human Papilloma Virus (HPV) virüsü enfeksiyonu cinsel yol ile bulaşan ve genital siğil olarak bilinen kondilomların oluşmasından sorumlu viral bir enfeksiyon olup mutlaka ciddiye alınmalıdır. Son yıllarda özellikle gençler arasında ülkemizde de giderek artan bir sıklıkta görülmektedir. Genital siğil şikâyeti ile tedavi için başvuranlarda önemli artışlar gözlenmektedir. Bu siğiller veya diğer adı ile kondilom yapıları HPV enfeksiyonu sonucu oluşan karnabahar görünümünde, bazen tek, bazen çok sayıda, bazen toplu iğne başı kadar ufak, bazen de 4 cm çapına (ender durumlarda çok büyük çaplı) erişebilen ağrısız kitleler ve papiller oluşumlardır.  HPV, ABD’de en sık görülen cinsel temasla bulaşan hastalıklar arasındadır. HPV virüsü her yıl 6.2 milyon insana bulaşmaktadır. HPV’nin kadın nüfusta her ne kadar bazı önemli hastalıklara sebep olduğu bilinmekte ise de erkeklerde de hastalıklara yolaçıp kadınlara bulaştırılmaktadır. Ülkemizde ise rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen 10 kanser arasındadır. Rahim ağzı kanseri düzenli jinekolojik muayene ile önlenebilen bir kanserdir. Rahim Ağzı Kanseri Bulguları; Cinsel ilişki sonrası kanama (Postkoital kanama): Rahim ağzı kanserinin en önemli bulgusudur. Önlem olarak Gardasil (HPV aşısı) uygulanmalıdır. Bu aşı canlı virüs taşımayan bir aşı olup 6 aylık süre içerisinde 3 doz şeklinde uygulanmaktadır. Rahim ağzı kanseri ve genital siğillere neden olan 4 tip virüse karşı yüksek derecede etkin bir aşı olarak kabul edilmektedir.

*Aşı hangi yaş aralığında yapılmalıdır?

* HPV aşısı 12-26 yaş arasında genç kızlara ve en erken 9 yaş başlangıç olarak yapılabilmektedir.

*Neden bu kadar genç yaşta önerilmektedir

* Cinsel yaşam başlamadan önce ve HPV tiplerinden her hangi biri ile karşılaşmamış olmak aşıdan en yüksek korunmayı sağlamaktadır.

*Peki cinsel aktivitesi olanlarda aşı faydalı mıdır?

* Cinsel yaşamı başlamış olan kadınlarda aşı koruyucu olmasına rağmen, cinsel teması olmamış kişilere göre daha az korunmaktadırlar. Bunun nedeni cinsel yaşamı başlamış olanlarda bazı HPV tipleri bulaşmış olabileceğinden aşının koruma gücünde azalma oluşmaktadır. Buna rağmen herhangi bir HPV tipinde bulaşma olsa dahi diğer 3 tipe karşı korumanın devam ettiği görülmektedir.

*Neden 9-26 yaş arası gibi bir aralık söz konusudur?

* HPV aşısının etkinliği ile ilgili çalışmalar başlangıç olarak bu yaş aralığını kapsamış ve yetkili ilaç kontrol kurumları tarafından sertifiye edilmiştir. Yakın zamanda 26 yaş üzerine çalışmalar başlamış, bazı sonuçlar elde edilmiştir. Halen ilaç izin komisyonları 9-26 yaş aralığını esas almaktadır.

*Erkeklere de aşı yapılabilir mi?

* Kanıta dayalı tıp açısından erkeklerde HPV aşısına ait kesin bir kanıt henüz yeterli değildir. Dolaylı veri ve bulguların ışığı altında penis, anüs kanseri ve genital siğil gibi patalojiler üzerinde yararları olacağı düşünülmektedir. Bilimsel çalışmaların seyrine göre erkeklerin aşılanmasının, kadınları da bazı kanser tiplerinden dolaylı olarak koruyacağı düşünülmektedir. Fakat elimizde kesin kanıtlar olmaması nedeni ile henüz erkekler üzerinde aşılama protokolleri söz konusu değildir.

*Gebe kadınlar aşı olabilir mi?

* HPV aşısı halen gebelerde önerilmemektedir. Gebelerde ve anne karnındaki bebekler üzerinde, aşının yan etkileri üzerine yeterli kanıt ve araştırmalar yoktur. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, gebelerde ve yeni doğan üzerinde istenmeyen etkilerini göstermemiş olmasına rağmen mevcut çalışmalar kesin kanıt açısından yetersiz kalmaktadır. Mevcut bilgiler, gebeliğin sona ermesinden sonra aşıların başlamasını veya eksiklerin tamamlanmasını önermektedir. Aşının ilk dozu yapıldıktan sonra gebeliğini fark eden gebelerin diğer aşılarını gebeliğin sonlanmasından sonra devam etmesi gerekmektedir.

*HPV aşısının etkinliği ne kadar?

*HPV aşısı 4 tip viruse karşı yüzde yüz koruma sağlamaktadır. Bu 4 tip virüsün oluşturabileceği serviks, vulva ,vagina prekanseröz oluşumlarını ve genital siğillerini engellemektedir. Yukarıda belirtilen bu yüksek oranlı koruma 9-26 yaş arasında 4 tip HPV enfeksiyonu ile hiç karşılaşmamış kişileri kapsamaktadır. HPV’ nin 4 adet tipinden her hangi biri ile karşılaşmış bireylerde bu koruma oranları düşmektedir. HPV aşısının mevcut prekanseröz lezyonları veya genital siğilleri tedavi edici özelliği kesinlikle yoktur. Koruyucu etki ile tedavi edici etkileri karıştırmamak son derece önemlidir.

*HPV aşısı kaç yıl süre ile koruyuculuğunu devam etmektedir?

* Aşının kaç yıl süre koruduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar, aşının koruyuculuğunun en az 5 yıl olduğunu kanıtlamıştır. Koruyuculuğun 5 yıl üzerinde olabileceği düşünülmektedir fakat yeterli çalışmalar henüz elde yoktur.

*HPV aşısının yetersiz kaldığı noktalar nelerdir?

* Aşının bütün HPV virüslerine karşı koruma sağlamaması nedeni ile genital kanser ve siğillere karşı tam bir koruma sağlamaması mümkün olmamaktadır. Rahim ağzı kanserlerinin yüzde 30 oranına karşı koruma sağlanmamaktadır. Bu nedenle aşı sonrası kadınların rahim ağzı kanserine karşı tarama testlerine (Pap Smear testi gibi) devam etmeleri şarttır. Genital siğillerinin yaklaşık yüzde 10’u aşıya rağmen varlığını sürdürebilmekte. Bu nedenle diğer cinsel temasla bulaşan hastalıklara ve koruma çatısı dışında kalan HPV türlerine karşı kişilerin gerekli duyarlık ve korunmayı göstermesi gerek.

*Genç kızlarda yeterli koruma için aşının her üç dozunun yapılması gerekli midir ?

*HPV aşısının yeterli koruma sağlaması için genç kızlarda bir veya iki doz yapılması yeterliliği hakkında yeterli kanıt yoktur. Bu sebeple eldeki bilgiler ışığı altında her üç dozun tamamlanması, gerekli koruma için şart görülmektedir.

*HPV aşısının güvenilirliği nedir?

* HPV aşısının FDA (Federal Drug Administration) kurumu tarafından yaşları 9-26 arası olan 11 bin kadın üzerinde emniyet ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışma, aşıya ait ciddi bir yan etki olmadığını göstermiştir. En sık görülen yan etki, aşı yerinde bazen görülen yanma hissidir. CDC (Central Disease Control) ve FDA halen aşı güvenilirliği ile ilgili çalışmalarını ortaklaşa devam ettirmektedir.

*Rahim ağzı kanseri ve HPV virüsünden korunmanın diğer yolları nelerdir?

* Rahim ağzı kanserlerini yüzde 70 oranında ortadan kaldıracak bir başka aşı henüz deneme ve çalışma sürecinde. Yakın zamanda bu aşı sağlık hizmetine sürülecektir. Yıllık ve düzenli yapılan pap smear testleri rahim ağzı kanserlerinin büyük bir kısmının erken ve tedavi edilebilinir dönemde yakalanmasını sağlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde rahim ağzı kanserine yakalananların büyük çoğunluğu ya hiç ya da son 5 yıl içerisinde Pap Smear testi yaptırmamış kadınlardan oluşmaktadır. Prezervatif kullanımının, rahim ağzı kanserinden koruma sağladığı ve genital siğilleri azalttığı belli bir oranda bilinmektedir. Aynı zamanda prezervatif kullanılmasının AIDS ve cinsel temasla bulaşan birçok hastalığı belli bir oranda engellediği bilinmektedir.