Kadın Doğum Doktorları birlikte davranacak

Muayenehanesi olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları sorunlarını tartıştı.

Antalya’da muayenehanesi olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları kendi sorunlarını tartışmak için akşam yemeğinde bir araya geldiler.  Samimi bir ortamda yenilen güze yemekte kadın doğum uzmanları  sık sık toplanarak ortak olan sorunları paylaşmaya ve ortak hareket etmeye karar verdiler.  Toplantıda getirilen önerilerden birisi de “Birimizin sorunu hepimizin sorunu demektir” düşüncesiyle bir dernek kurulmasıydı.

Ayrıca özel hastanelerle olan sorunlar tartışıldı ve bunlarla ilgili bir komisyon kuruldu.  Bu komisyonun diyalog yoluyla çözüm aramasına ve ikinci toplantıda daha önemli kararlar alınmasına  ve Antalya’daki muayenehanesi olan hekimleri bu çatı altında toplamaya karar verildi.

Toplantıda ayrıca Avrupa’daki muayenehanelerin çalışma şekli konuşuldu ve  tartışıldı. Ülkemizdeki doktorların da aynı düzende aynı ayarda muayenehaneye hakkı olduğu konusu tartışıldı. Avrupa’da doktorlar ücret konusunda hasta ile karşı karşıya gelmiyor, her şey sigorta tarafından ödeniyor. Türkiye’ de muayenehanesi olan hekimler de bu düzende çalışmalılar. Biz hekimler diplomamızı alırken yemin ettik hepimiz bu yemine bağlıyız muayenehanelerin halkımız için gereksinim olduğuna inanıyoruz, muayenehane de reçete yazdığımızda bu reçeteyi hastalar eczaneden ilaçlarını alabiliyorlar ama sigorta ya da emekli sandığı paralarını ödemiyor bu sorunun da mevcut iktidar tarafından bir an önce çözümlenmesini talep ediyoruz.