Antalya sezaryen oranları

antalya sezaryen oranları

Antalya’nın sağlıkla ilgili 2002- 2014 yıllarında toplanan istatistik verileri ile T.C. Sağlık Bakanlığı İstatistik verilerinin karşılaştırılması amacıyla tablolara eklenerek hazırlanan “ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI – 2014” yayına sunuldu.

Yayının tamamına Antalya Sağlık Müdürlüğü web sayfasındaki http://www.antalyasm.gov.tr/Detay.aspx?Id=319  linkinden ulaşabilirsiniz.

Yayında yer alan Antalya için yıllara ve sektöre göre Sezaryen ve Primer Sezaryen Oranları tablosu 2009-2014 yıllarını kapsıyor.

Sezaryen oranları

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Antalya’da sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki payı 2009 yılında %51 iken 2014 yılında %47,3’e geriliyor. Aynı şekilde primer sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki payı 2009 yılında %32,4 iken 2014 yılında %18.1’e geriliyor.

Üniversite Hastanesinde Antalya’da sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki payı 2009 yılında % 72,9 iken 2014 yılında %70,7’ye geriliyor. Primer sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki payı 2009 yılında %51,3 iken 2014 yılında %23.8’e geriliyor.

Özel’de ise Antalya’da sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki payı 2009 yılında % 77,8 iken 2014 yılında %82,0’a çıkıyor.. Primer sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki payı 2009 yılında %51,3 iken 2014 yılında %49.1’e geriliyor.

 

Antalya Yıllara ve Sektöre göre Sezaryen ve Primer Sezaryen Oranları
antalya sezaryen oranları