En büyük engel sevgisizliktir

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır.

Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle¬nir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.

•    10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı
•    11 Mayıs Görmeyenler günü
•    12 Mayıs işitme ve Konuşma Kusurluları günü
•    13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü
•    14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü
•    15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü
•    16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.

İnsanlığın en önemli ve en hassas konusudur, engelli vatandaşlarımız ve hayatta karşılaştıkları bir takım engeller.

Ülkemizde özellikle ortopedik, nörolojik, görsel, işitsel, ruhsal engellilikler yaygındır. 
 
Engellilerin toplum içerisinde üretken biçimde yaşamlarını sürdürebilmeleri için iyi bir rehabilitasyon ve uygun çevresel düzenlemeler gereklidir. 
 
Başta engelliliği önleyecek etkin acil sağlık hizmetine ulaşım olmak üzere, rehabilitasyon merkezlerinin azlığı, bunların donanımındaki eksiklikler, yardımcı sağlık personeli sayısındaki yetersizlik engelli bireylerin sağlığını doğrudan etkilemektedir. 
Engellilere sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur.

 Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur.

Dünya Engelliler Haftası´nı kutlar, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunar, tüm insanlığa engelsiz bir yaşam dilerim.

Op.Dr.Abdulaziz Akkaya
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı