Hemşireler Günü

Hemşirelik mesleğinin tüm dünyada öncü ismi olarak kabul edilen Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü, bugünü takip eden hafta ise Hemşireler Haftası olarak kutlanmaktadır.

Yaşamın içinde görevi gereği insana en yakın durmak, en yakınında dururken onun tüm yaşam belirtilerine karşı duyarlı olmak, onları anlamlandırmak, görev, sorumluluk, yetkileri kapsamında gerektiğinde müdahale etmek, uyarmak ve sonucu izlemek, bu nedenle, ilk ve orta eğitimin tüm aşamalarını tamamladıktan sonra lisans düzeyinde iyi bir mesleki eğitimden geçmek ve hemşire diplomasını aldıktan sonra da mesleki gelişimini sürdürmek zorunda olan bir mesleğin üyeleridir hemşirelerimiz.

Temelinde insan sevgisi

Hemşirelik, temelinde insan sevgisi olan, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş, özveri, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran sabrın öne çıktığı ve toplumsal beklentilerin yüksek olduğu zor ve önemli bir meslek dalıdır.

Hemşireler, gerek koruyucu sağlık hizmetlerinde gerekse tedavi edici sağlık hizmetlerinde çok önemli görevler üstlenmektedir.

Sağlık hizmetini birlikte ürettiğimiz dostlarımız, tüm hemşirelerimizin “Dünya Hemşireler Günü ve Haftası”nı kutlarım.

Op.Dr.Abdulaziz Akkaya
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı