Uzmanınızı belirlerken

Kadınların  yaşamlarında önemli yerleri olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının kendi branşları dışında da yeterli bilgilerle donanmış olmaları, tıp ahlakı ve etiğine sahip olmaları, hastalarına güven vermeleri ve insani değerler taşımaları oldukça önemlidir.

Sürekli eğitim

Tıp alanında bilgi, teknolojinin gelişmesine paralel olarak süratle gelişmekte ve hızla ilerlemektedir. Eğer doktorlar bilgilerini sürekli yenilemezler ise bilgileri eskiyecek, bunun sonucunda hastalarının tanı ve tedavilerinde doğru ve modern yöntemleri uygulayamayacaklardır. Bu nedenle, her doktor gibi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları da, uzmanlık eğitimlerini aldıktan sonra hastalarına kaliteli hizmet verebilmeleri için eğitimlerini sürekli yenilemelidir.

Tıp etiği ve ahlaki değerler

Tıp etiği ve ahlaki değerlere sahip olmayan, bir kişi ne olursa olsun iyi bir hekim ve iyi bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olamaz.

Günümüzde jinekologların görevleri yalnızca kadın üreme sistemi ve cinsel sağlıkla ilgili şikayetlerin giderilmesi ile sınırlı kalmayıp, diğer tüm vücut sistemlerini ilgilendiren olası problemleri de saptayarak gerekli yönlendirmelerin yapılmasını da içerir.

Güven ve insani değerler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarını belirlerken kadınların göz önünde bulundurdukları en önemli kriterlerden birisi de güven içinde her zaman ulaşabilecekleri, kendilerini tanıyan, dilediklerinde ulaşabilecekleri bir hekimin olmasıdır.

Bu nedenle Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı iyi bir insan olmalı ve hastalarına güven vermelidir.

Op.Dr.Abdulaziz Akkaya
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı