Mahremiyetin korunması

Kadınlar, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanına giderken mahremiyetlerinin korunmasını özellikle ister ve beklerler. Mahremiyetlerinin korunması tüm hastaların en doğal ve yasal hakkıdır.

Hasta mahremiyeti
Hasta mahremiyeti hastaya ait gizlilik, gizli olma durumunu ifade eder. Bu mahremiyet hastanın hastalığı ile ilgili bilgilerin gizli olması gerekliliğini içerdiği gibi hastanın bedensel ve zihinsel mahremiyetini de içerir.

Hastanın özel hayatının bir parçası olan ve hastalığı ile ilgili mahremiyeti içeren konular, bir çok yasal düzenlemeler ile korunmuş olmakla birlikte Hasta Haklarının en temel konusunu teşkil etmektedir. Hasta Haklan Yönetmeliği’nin 21. Maddesinde yer alan “Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır.” ibaresini de göz önüne aldığımızda, gerek özel yaşam mahremiyeti, gerekse de hastanın mahremiyeti hukuki alanda teminat altına alınmış bir haktır.

Gizlilik Taahütnamesi
Antalya Akkaya Jinekoloji Kliniği’ne veya doğrudan Antalya Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdulaziz Akkaya’ya başvuru nedeniniz ve size ait kaydedilen tüm bilgiler sizin yasal haklarınız kapsamında tümüyle gizli tutulmaktadır. Başka şahıslara hastalığınız, tedaviniz ve şikayetiniz hakkında kesinlikle bilgi verilmemektedir.

Hasta mahremiyetinin nasıl sağlanabileceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve Antalya Akkaya Jinekoloji Kliniğinde nasıl korunduğu gibi konularda bilgi almak için 0.5323147404 telefon numarasından Antalya Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdulaziz Akkayayı 7/24 çekinmeden her şeyi sorabilirsiniz.

Op.Dr.Abdulaziz Akkaya
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı