Gebelik takibi önemli

Gebelik takibinin önemi üzerine bir değerlendirme yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdulaziz Akkaya,” Gebelik takibi, gebeliğin belirlenmesinden doğuma kadar geçen 40 haftalık süreçte anne adayının düzenli ve periyodik kontrollerinin kadın doğum uzmanı tarafından yapılmasıdır.” dedi.

Her gebe kadının (anne adayının) gebeliği süresince mutlaka kadın doğum uzmanı tarafından izlenmesi gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Abdulaziz Akkaya, anne adayının gebeliği süresine sağlıklı olması, sağlıklı bir şekilde bebeğini doğurmasının doğum öncesi bakımla mümkün olduğunu söyledi.

Düzenli kontrol şart

“Anne adayının kadın hastalıkları ve doğum uzmanına yaptıracağı kontrollerde olabilecek sağlık sorunları erkenden belirlenebilir, gerekli önlemler zamanında alınabilir, doğumun doğru zamanda ve en iyi koşullarda yapılması sağlanır.” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdulaziz Akkaya, “Gebelik takibi gebeliğin ilk 3 ayı içinde (tercihen gebelik testi pozitifliğini takriben hemen) başlamalı, başlangıçta aylık kontroller yapılırken son 3 ayda gebenin durumuna göre sıklaştırılmalıdır.” şeklinde konuştu.

Yanlış algı var

Anne adaylarının çoğunda doğum sayısı arttıkça gebeliklerin kolaylaştığı yönünde yanlış bir inanış olduğunu belirten Op. Dr. Akkaya,” Bu algı doğru değildir. Daha önceki hamileliklerinde sorun yaşamamış anne adaylarının yeni hamileliklerinde sorunlar ortaya çıkabilir. Daha önceki hamileliklerinde hiç sorunu olmamış bir kadının 3. gebelikten sonra giderek artan sıklıkta anne ve bebek komplikasyonları da ortaya çıkabilir. Annenin çok genç yaşta ya da ileri yaşta olması, çok sık doğum yapması veya başka bir hastalığının olması, hamile iken kendisinin ve doğacak bebeğin sorunlarla karşılaşmasına neden olabilir. Bu gebelikler “riskli gebelikler” grubu olarak çok daha ciddi bakım ve takibi gerektirirler.” dedi.

İlk gebelik

İlk gebelikte kadının anneliğe uyum yapabilmesi için yardıma gereksinimi vardır. Bu nedenlerle ilk gebeliklerde doğum öncesi bakım özellikli ve önemlidir. Her kontrolde ağırlık ölçümü, kan basıncı ölçümü, karın muayenesi ve ultrasonografi ile bebeğin büyümesinin takibi ve varsa gebenin mevcut şikayetleri değerlendirilir. Gebelik öncesi dönemde yapılmamışsa ilk muayenede tam kan tablosu, rutin biyokimya ölçümleri, açlık kan şekeri, hepatit markerları, kan grubu tayini, vitamin B12 düzeyi ve idrar kültürü yapılır. Dönem dönem tam kan sayımı yapılarak değerlendirilir , gebe kadın vajinal ve idrar yolu enfeksiyonu açısından düzenli aralıklarla sorgulanır ve gerekirse kültür testleri ile enfeksiyon ekarte edilmeye çalışılır.

Op. Dr. Abdulaziz Akkaya
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı