Gebelikte Cinsel Yaşam

Gebelikte cinsel yaşam, anne ve baba adaylarının doktorlarına çoğu zaman sormadıkları ve bu yüzdende bilgilerinin yetersiz olduğu bir konudur.

İnsanda açlık, susuzluk, korunma gibi içgüdülerin yanında amacı insan neslini devam ettirmek olan cinsellik içgüdüsü vardır. Cinsellik konusu gelişmiş toplumlarda insanların birbirleriyle rahatlıkla paylaşabildikleri bir konuyken, gelişmekte olan toplumlarda halen bir tabu olarak varlığını sürdürmektedir.

Gebelikte cinsel yaşam

Cinsel yaşamın bu tabu özelliğini koruması nedeniyle gebelikte cinsel yaşamda anne ve baba adaylarının doktorlarına çoğu zaman belkide soramadıkları, bu yüzden de bilgilerinin yetersiz olduğu bir konu olmaya devam eder. Doktorlar da çoğu zaman anne ve baba adaylarıyla yaptıkları görüşmelerde bu konu üzerinde fazla durmazlar.

Sorun yaşandığında

Cinsellik konusu çoğu durumda gebelikle ilgili bir sorun   yaşandığında gündeme gelir. Bu durumda da genellikle cinselliğin bir süre yasaklanması söz konusu olur. Cinsel yaşam hakkındaki bilgilerinizi tamamlamak ve özellikle de gebelikte bu alanda ortaya çıkan değişiklikler hakkında fikir sahibi olmalısınız.  Aranızdaki cinsel uyumun gebelikte de sürmesi her şeyden önce ortaya çıkan bu değişikliklerin kökenini anlamanıza bağlıdır.