Nonstres testi

Nonstres testi (NST), Bebeğin kalp atışlarının seyrini ve kalp atışlarının bebek hareketleriyle ve varsa kasılmalarla olan ilişkisini gözlemlenmesine yarayan  bir testtir.

Nonstres testi (NST), özellikle son yıllarda gebelik takiplerinde vazgeçilmez bir yöntem haline gelmiştir.

Nonstres testi (NST), özellikle gebeliğin son aylarında bebeğin sağlığını gösterdiği gibi doğum sırasındaki monitörizasyonda (izlemde) da son derece önemlidir.

NST, gebeliğin 32. haftasından sonraki her muayenede, fetal iyilik halinin ve karında hissedilen ağrının gerçek rahim kasılması olup olmadığının tespitinde işimize yarar. NST cihazı özel bir makine olup, problar aracılığı ile gizli sancıyı, fetusun kalp ritmini ve hareketlerini kâğıda kaydeder.

Anne adayı test için tok gelmelidir

NST, yanıltıcı sonuçlara yol açmaması için anne adayı tok karınla iken yapılır. NST işlemi öncesi annenin karbonhidrattan zengin diyetle karnını doyurmalıdır. O yüzden NST tetkiki için gelmeden önce  anne adaylarının tok olmasını istiyoruz

Yaklaşık 20 dakika sürüyor

Kardiyotokografi (kardiyo=kalp, toko=rahim kasılması) veya kısaca “toko” adı verilen cihazla bebeğin kalp atışlarının seyrini, bebek hareketleriyle ve varsa kasılmalarla olan ilişkisini temel alarak bebeğin iyilik halini değerlendiren bir testtir. Doğum eylemi esnasında da aynı amaçlarla kullanılır.

“Prob” olarak tabir edilen ve gebenin karnı üzerine sabitlenen iki alıcı ucu vardır. Problardan biri rahmin kasılmalarını (uterin kontraksiyon) diğeri ise bebeğin kalp seslerini algılar. Algılanan kasılmalar ve kalp sesleri cihaz tarafından bir grafik kağıt üzerine aktarılır.

Uygulamanın, bebeğe hiçbir olumsuz etkisi yok

Yaklaşık 20 dakika süren bu işlem sırasında gebelerden, bebeklerin her hareketlerini hissettiklerinde ellerine verilen küçük bir butona basmaları istenir. Böylelikle; bebeğin kalp atım hızı ve reaktivitesi (atım hızındaki değişkenlikleri), rahimdeki kasılmalar ve bebeğin kalbinin bu kasılmalara verdiği cevaplar hekim tarafından değerlendirilerek bebeğin sağlığı hakkında dolaylı bir bilgi elde edilmiş olur.

NST özellikle gebeliğin son aylarında bebeğin sağlığını gösterdiği gibi doğum sırasındaki monitörizasyonda (izlemde) da son derece önemlidir.

Riski olmayan gebeliklerde, NST uygulamasına 37. gebelik haftasından sonra haftada bir, 40. gebelik haftasından sonra ise 3 günde bir tekrarlanması önerilir.

NST özellikle anne adayının bebek hareketlerinde azalma olduğunu ifade ettiği durumlarla, kasılmaların varlığından şüphelenildiği anlarda kullanıldığında oldukça değerli bilgiler sağlar. Bu şekilde doğum eyleminin başlayıp başlamadığı, bebeğin içeride sıkıntıda olup olmadığı indirekt olarak anlaşılabilir.

Kliniğimizde NST uygulamaları son gebelik ayı içinde ultrason değerlendirmeleri ile birlikte olarak yapılmaktadır.