İdrar Kaçırma Operasyonu

Üriner inkontinans, mesaneden kişinin isteği dışında idrar kaçırması demektir.

İdrar torbası kişi kendisi idrar yapmak isteyene kadar idrarı tutmakla sorumlu bir organdır.

ÜROLOJİ –

ALT BÖLÜMLERİ

– PROSTAT – BÖBREK TÜMÖRÜ

– PROSTAT KANSERİ – İDRAR KAÇIRMA

– ÜRETRAL SENDROM – İKTİDARSIZLIK

– ÜRETRİT – ERKEN BOŞALMA

– BÖBREK TAŞI

Bu işlevinde bir hata olduğunda kişi inkontinans olur. İdrar kaçırma her yaşta ortaya çıkabilir. Çoğunlukla, çocuklarda, ileri yaşlardaki hastalarda veya bazı kadınlarda ortaya çıkmakla beraber, her yaşta ve her iki cinsiyette de görülebilmektedir. ABD’ de yaklaşık 12 milyon üzerinde kişinin idrar kaçırma sorunun olduğu ve 60 yaş üzerindeki kişilerin üçte birinin belirli derecelerde idrar kaçırma şikayeti olduğu kabul edilmektedir. Aynı yaş grubunda, kadınlarda erkeklere oranla idrar kaçırma şikayetleri daha sık olmaktadır.

İdrar kaçırmak hayati tehlikesi olan bir olay olmamakla beraber, daha çok sosyal bir problemdir. Kişiye utanç verici, kendine güvenini sarsıcı ve sosyal davranışlarını değiştirici olabilir.

İNKONTİNANS TİPLERİ

Urge (örc) İnkontinans:

Bu tip idrar kaçırma eğer kişi idrar torbasından gelen boşaltma sinyalini istemi dışında geciktiremediği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Kişi, idrar hissi geldiğinde tuvalete yetişemediğini ifade eder. Genellikle, bu durum, gece veya gündüz idrar kaçırma problemi olan çocuklarda gözlenir. Yaşlılarda da görülebilen en sık idrar kaçırma tipidir. Fakat çeşitli nedenlere bağlı olarak her yaş grubunda izlenmektedir.

Stres İnkontinans

Öksürmek, kahkaha atmak gibi karın içi basıncının arttırılması sonucunda idrar kaçırmanın oluştuğu durumlara stress inkontinans adı verilmektedir. Genellikle, kadınlarda geçirilen doğumlara veya yaşlanmaya bağlı olarak pelvis içerisindeki dokuların kıvamlarındaki gevşemeye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Aşırı kilo da burada etkili bir faktör olabilmektedir. Erkeklerde stres tipi idrar kaçırma, nadirdir ve hemen her zaman o bölgeyi ilgilendiren bir cerrahi veya darbe sonucunda olmaktadır. Hastalar hem stres hem de urge tipi idrar kaçırma şikayetlerine sahip olabilirler.