Jinekoloji Alanında

A- Adet bozuklukları

B- Adet zamanındaki şikayetler

C-Gebeliği önleme çareleri

D-Kısırlık tedavisi (Gebe kalma zorluklarının tedavisi)

E-Cinsi temas güçlüklerinin tedavisi

F-Meme ağrıları ve kistlerin teşhisi

G-Eşlerle uyumsuzluk hallerinin tedavisi.

H-Biopsi (Parça alınımı)