Kürtajın Riskleri

Kürtajın risklerini en aza indirmek için müdahale doğru ve güvenilir bir şekilde uzman birisi tarafından yapılmalıdır.

Kürtaj işlemi küçük bir müdahale gibi gözükse de bazı riskleri olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdulaziz Akkaya,”Kürtaj da  olası riskleri en aza indirmek için müdahale doğru ve güvenilir bir şekilde yapılmalıdır.” dedi.

Güvenli kürtaj

Gebelik sonlandırma işleminin deneyimli ve tecrübeli bir kadın doğum uzmanı tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Abdulaziz Akkaya , “Deneyimli bir kadın doğum uzmanı tarafından gerekli tüm özen gösterilerek yapılacak bir kürtajda olabilecek en az risk ile güvenli kürtaj yapılabilmektedir.” şeklinde konuştu.

En önemli riskler

Kürtajın risklerinin bir kısmının müdahale sırasında oluşabildiğini bir kısmının da işlemden sonra olabildiğini ifade eden Antalya Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdulaziz Akkaya, bu riskleri enfeksiyon, gebeliğin devamı, rahim delinmesi, rahim içi kan birikmesi, parça kalması, yapışıklık, başarısız kürtaj, anestezinin riskleri …olarak sıraladı.

Kadın Doğum Uzmanını arayın

Kürtaj sonrası aşağıdaki şikayetler yada belirtiler olursa hemen kadın doğum uzmanının aranması gerektiğini ifade eden  Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdulaziz Akkaya:
Kürtaj sonrası evde fenalık hissi olursa,
Kanama çok fazla olup gittikçe artıyor ise, normal adet miktarını aşmış ise,
Kürtajdan 15-20 gün geçmesine rağmen kanamanız hala adet vasfında devam ediyor ise ve azalmıyorsa,
Şiddetli kanama ile birlikte olan kıvrandırır tarzda alt karın bölgenizde ağrılarınız olursa,
Hiç kanamanız olmayıp özellikle kasıklarda ağrılar çok şiddetli ve kramp tarzında ise,
Ateşiniz yükseliyor, kokulu akıntı, devam eden kanama ve kasık ağrılarınız var ise,
Gebelik belirtileri hala devam ediyor ise ve
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, huzursuz iseniz tereddüt etmeden hemen doktorunuzu arayınız!!” şeklinde sıraladı.

Enfeksiyon

Hijyenik olmayan ortamda işlemin yapılması veya kişinin kendi ihmali (kürtaj sonrası erken cinsel ilişki, havuza girme, antibiyotikleri düzenli kullanmama, dış ortamdan enfeksiyon alma gibi..) sonucu 5-6 gün sonra enfeksiyon gelişebilir. Ağrı,akıntı ve fazla kanama görülür. Koruyucu antibiyotik önlem için kullanılmalıdır. Fallop tüplerinde hasara, rahim içi tabakada yapışıklıklara neden olabilir.

Gebeliğin devamı

Gebelik kesesi rahim içinde görüntülenmeden, çok erken dönemde yani 5 haftadan önce yapılan kürtajlarda meydana gelebilir. Kürtaj sırasında vakum ile kese çok küçük olduğu için alınamaz.1 hafta sonra yapılan kontrolde tespit edilir ve ikinci bir kürtaj gerekir.

Rahim delinmesi

Gebe rahmi yumuşak olduğu için dikkatsizce yapılan sert bir hareketle delinebilir. Risk gebelik yaşı büyüdükçe artmakla beraber vakum küretajlarda plastik kanüller kullanıldığından nadir görülür. Çoğu kere delik küçük ve rahmin tepe kısmında olduğundan kanama olmaz ve kendiliğinden kapanır. Delinme alanı büyükse kanama olacağından acil ameliyatla alınması gerekir.

Rahim içi kan birikmesi

Nadir görülür. Epey ağrılıdır. Daha çok 8 haftadan büyük gebeliklerde veya yaşlı anne adaylarında görülür. Rahim toplayamaz ve rahim ağzının kapanması sonucu kan birikmesinden meydana gelir. Rahim ağzının buji ile açılması problemi çözer. Ek olarak rahmin hızlı toplamasına yardımcı ilaçlar verilebilir.

Parça kalması

Kürtajdan sonra kanamanın artması ile anlaşılır. Bazen kanama 10-15 gün sonra görülebilir. Bu nedenle kürtaj sonrası bir hafta sonra yapılan kontrol ultrasonografisi önemlidir. Tedavi olarak kürtaj tekrarlanır.

Başarısız küretaj

Önceden yapılan rahim ağzında yara yakılması, konizasyon gibi işlemler, eski sezaryenlere bağlı veya doğumsal rahim kanalındaki şekil bozuklukları, çift rahim gibi anomaliler veya rahim kanalının yapısını bozan myomlar gibi sebeplerden dolayı rahim ağzı açılamaz ve teknik olarak kürtaj gerçekleştirilemez. Ağızdan alınan veya rahim ağzına konan ilaçlar ile rahim ağzının açılması denenerek kürtaj 1 hafta sonra tekrar denenebilinir. Fakat tekrar başarısız olma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapışıklık

Kürtaj sonrası rahim içi duvarlarında gelişen yapışıklık sonucu adet miktarında azalma, adet görememe halidir. Kısırlığa neden olabilir. Rahim içi dokusunun keskin küretle kazınması veya kürtaj sonrası enfeksiyon gelişmesi sonucu oluşur. Tedavi olarak spiral takılıp rahim içini destekleyecek hormon ilaçları verilir. Rahim filmi ile kesin tanı konur. Tedavi için gerekirse Histeroskopi uygulanabilir.

Anestezinin riskleri

Lokal anestezi; ile yapılan kürtajda rahim ağzı tek dişli ile tutulu iken ve dilatasyon (rahim ağzının açılması) sırasında ani ağrıya bağlı tansiyon düşmesi, terleme, fenalık hissi ve bayılma oldukça sık görülmektedir. Vakumun yarattığı çekilme hissi de karında kramp tarzına ağrı ve bulantı-kusmaya sebep olabilmektedir. Bu gibi durumda kürtaja ara verilir veya hemen bitirilerek hastanın ayakları yukarı kaldırılıp tansiyonun düzelmesine ve fenalık hissinin geçmesine yardımcı olunur. Ağrıya bağlı şok durumu dahi olabilir. Hemen hastaya damar yolu açılıp serum verilmesi ve gerekli ilaç ile destek tedavisi yapılması gerekebilir. Fakat bu kadar ileri derece şikayetler çok nadirdir . Daha çok lokal anestezi ile yapılan 7 hafta ve daha büyük kürtajlarda sık görülebilir.

Genel anestezi; Riskleri hasta yaşı, genel sağlık durumu, sistemik hastalık varlığı gibi faktörlere bağlıdır. Genel anestezi uzman ve tecrübeli anestezi doktoru tarafından uygulanmalıdır. Kürtaj süresinin kısa olması (3-5 dakika) ve yüzeyel anestezi yapılması riskin çok fazla olmamasını sağlamaktadır. Genellikle hastalar anesteziden uyanırken bazen bulantı- kusmaları olur veya psikolojik sebeplerden dolayı ajite olup ağlayarak uyanırlar.

Daha fazla bilgi için