Vücut yağ oranı

Vücut Yağ Oranı Nasıl Hesaplanır

Cinsiyetiniz:
 Erkek Kadın
 
Ağırlığınız:
 
Bel Çevreniz:


 
 
 
Yağ Oranınız:

Çıkan sonuca göre aşağıdaki tablodan hangi düzeyde olduğunuzu görebilirsiniz.

Erkek
Kadın
Oranlar
% 2-4 % 10-12 Minimum oran
% 14-17 arası % 21-24 arası Normal sağlıklı beden
% 18-25 arası % 25-31 arası Kabul edilebilir sınır
Erkek
Kadın
Risk Faktörü
% 20 den düşük % 27 den düşük Risk taşımıyor
% 20 – 25 arası % 27 – 32 arası Potansiyel-zayıf risk
% 25 – 30 arası % 32 – 37 arası Orta derecede riskli
% 30 üzeri % 37 üzeri Yüksek derecede riskli