Bebek gelişimi hesaplayıcısı

Bu hesaplayıcıyı kullanarak gebe kaldığınız günden doğum yapacağınız zamana kadar geçen süre içerisindeki kritik tarihleri ve bebeğinizin haftalara göre gelişimini görebilirsiniz.

Son adet tarihinizin ilk gününü giriniz:

Gün: Ay: Yıl:

Gebeliğinizin gelişiminde basamak taşları olarak kabul edilebilecek tarihler:

Dikkat: Aşağıdaki tarihlerin doğruluğu, girdiğiniz son adet tarihinizin doğruluğuna bağlıdır. Yanlış hatırlama, ovulasyon (yumurtlama) tarihinin gecikmesi, düzensiz adet görülmesi, "üstüne görme" gibi nedenlerle "Son Adet Tarihiniz" gebelik haftanızla uyumlu olmayabilir. Bu nedenle son adet tarihinizin gebelik haftanızla uyumluluğunun belirlenmesi için tercihen ilk trimesterde yapılmış bir ultrasonografi ile son adet tarihiniz teyid edilmiş olmalıdır.

Gebe kaldığınız muhtemel tarih

Bebeğinizin organ gelişiminde kusurlar oluşması açısından en riskli dönem

ile arasıdır.

Fertilizasyon (döllenme) oluştuktan sonraki iki haftalık dönemde bebeğe zarar veren etkenler bebeği ya hep, ya hiç kuralına göre etkiler. Yani eğer etkilenme olursa bebek düşer, etkilenmezse gebelik devam eder (bu durumun teorik olarak istisnaları olabilir).

4. gebelik haftasından (yani beklenen adet gününden) 10. gebelik haftasının bitimine kadar olan dönem ise organ farklılaşması ve organ gelişiminin olduğu dönemdir. Bu dönemdeki zararlı etkiler (ilaçlar, alkol, iyonize edici radyasyon, enfeksiyonlar gibi) bebekte gelişim kusurlarına neden olabilirler.

Bebeğinizin organ gelişiminin başladığı tarih

4 haftalık gebelik

Bebeğinizin organ gelişiminin büyük kısmının tamamlandığı tarih
 

10. gebelik haftasının bitiminden sonraki dönem farklılaşan ve gelişen organların büyümeye başladığı dönemdir. Bu gebelik haftasından sonra bebeğe zarar verme özelliği olan etkenler (ilaçlar, amnios sıvısının azalması, sigara, enfeksiyonlar gibi) bu zararlarını genellikle mekanik yollarla verirler (Bir organın gelişiminin duraklatılması, gelişiminin yavaşlaması ve/veya işlev dışı bırakılması gibi).

10 haftalık gebelik

Birinci trimesterin bitimi (13 hafta sonu) Bu tarihten itibaren düşük riskiniz önemli ölçüde azalır

13 haftalık gebelik

İkinci trimesterin bitimi (27. gebelik haftası)

28. gebelik haftası.

Bu gebelik haftasından itibaren bebeğin erken doğduğunda yaşama şansı yükselmeye başlar. Bu sınır giderek aşağı inmektedir. Bebeğin doğduğu anda yaşama şansının var kabul edildiği gebelik haftası merkezden merkeze ve ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösterebilir.

28 haftalık gebelik

Bebeğinizin tam 40. gebelik haftasında doğum tarihi

Bu tarihte doğum yapma şansınız yalnızca %5’tir. Doğum en sık bu tarihten bir hafta önce ya da bir hafta sonraki dönemin içinde gerçekleşir.

Miadında doğum yapacağınız tarihler ile arası.