Vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplayıcısı

Vücut kitle indeksi yetişkin bir insanın kilosunun boyuna göre normal olup olmadığını gösteren bir parametredir (bu parametreyi gebelik öncesi dönemdeki kilonuzun normal olup olmadığını belirlemek için kullanmalısınız).

Vücut kitle indeksi yetişkin bir insanın kilosunun boyuna göre normal olup olmadığını gösteren bir parametredir (bu parametreyi gebelik öncesi dönemdeki kilonuzun normal olup olmadığını belirlemek için kullanmalısınız).

Cinsiyetiniz 

erkek kadın

Kilonuz 

Boyunuz 

         
 
Girdiğiniz verilere göre VKİ değeriniz kg/m2 olarak belirlendi.
 
Bu sonuca göre olduğunuz söylenebilir.

(gebelik dönemi için geçerli değildir)

VKİ 20’den düşük: düşük kilolu
20-25.9 arası: normal kilolu
26-29.9 arası fazla kilolu
30’dan yüksek obez (aşırı kilolu)
İdeal vücut ağırlığınız kg (ya da lbs) olmalıdır.
 

Girdiğiniz verilere göre vücut yüzey alanınız m2, yağsız vücut ağırlığınız kg ya da lbs (pound)